FR   l   NL   l   EN

Strafrecht

M13 neemt de verdediging van haar cliënten ter harte die het onderwerp uitmaken van een strafonderzoek of slachtoffers zijn van een misdrijf, en dit in alle stappen van het strafproces.
De diensten waarvan onze cliënten gebruik kunnen maken beslaan alle aspecten van het strafrecht en van de strafprocedure waarmee ze geconfronteerd worden, zoals:
  • algemeen advies,
  • voorbereiding van en bijstand tijdens een verhoor door de politie of onderzoeksrechter, opstellen, neerleggen en opvolgen van een strafrechtelijke klacht,
  • verdediging voor alle penale rechtbanken, zowel de politierechtbank (verkeersinbreuken), de onderzoeksrechtbanken (voorlopige hechtenis), de correctionele rechtbank, het Hof van Beroep, het Assisenhof en de Hof van Cassatie.
Onze advocatenvennootschap levert ook een gespecialiseerde en menselijke begeleiding bij uitleveringen, eerherstel, voorlopige invrijheidsstelling en begeleiding van slachtoffers bij bemiddeling in strafzaken of bij een beroep voor het Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van opzettelijke Gewelddaden.