FR   l   NL   l   EN

Huurrecht

De advocatenvennootschap M13 behandelt alle aspecten van huurgeschillen (residentiële huurcontracten en handelshuur), met name:
 • opstellen van contracten (contracten van algemeen recht, woonhuur, handelshuur) of officiële briefwisseling (opzegging, aanvraag voor de vernieuwing van de handelshuur enz,...) ;
 • rechtsvorderingen voor de vrederechter of voor de hoven van beroep met het oog op:
  • het invorderen van achterstallige huurgelden en kosten,
  • nietigverklaring wegens het niet-uitvoeren van contractuele verplichtingen,
  • geschillen over het genot van de woning,
  • huurschade,
  • huurwaarborg,
  • expertises,
  • uitzetting, enz.