FR   l   NL   l   EN
Valérie Mazy

Valérie Mazy

Valérie Mazy behaalde met onderscheiding in 1987 het diploma van licentiaat in de rechten aan de ULB te Brussel.
Zij is sinds december 1990 ingeschreven aan de Franstalige balie van advocaten te Brussel.
Zij behandelt hoofdzakelijk geschillen die behoren tot de materie van het familierecht alsook de vermogensrechtelijke aspecten hieromtrent (onderhoudsvorderingen, onderhoudsbijdragen, vereffening van huwelijksvermogensstelsels, erfeniskwesties, …).
Ook de niet vermogensrechtelijke aspecten behandelt zij vaak (uitoefening van het ouderlijk gezag ten aanzien van minderjarige kinderen, uitoefenen van het recht op huisvesting, afstamming, adopties) dit rekening houdend met nationale en internationale aspecten van het dossier. Ook geschillen van huurrecht en mede-eigendom behoren tot haar activiteiten.
Zij is actief als bewindvoerster over de persoon en de goederen en wordt hier regelmatig voor aangesteld.
Zij adviseert cliënten in het kader van gedwongen Opnemingen ter observatie. of gevallen van verzoeken tot gerechtelijke beschermingsmaatregelen.
Zij is ook sinds 2002 actief als familiaal bemiddelaar; Zij is erkend door de Federale Commissie voor bemiddeling en is specifiek gevormd in beredeneerd bemiddelen.
Zij heeft van 2012 tot 2017 deel uitgemaakt van het project van een permanentie bemiddeling bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Zij geeft sinds september 2016 cursussen burgerlijke procedure in het kader van de lessen B.U.B.A. (bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat), dit na aanduiding door de Franstalige Raad van de Orde van Advocaten van de balie Brussel.
Talenkennis: Frans en Nederlands
T.+ 32 2 648 30 22 - 32 2 538 36 20
F.+ 32 2 538 36 63
valerie.mazy@m13.be