FR   l   NL   l   EN

Filosofie

Al meer dan tien jaar biedt de advocatenvennootschap M13 zijn cliënteel, dat zowel uit particulieren, instellingen (overheden en openbare diensten) als bedrijven bestaat, juridische dienstverlening in een brede waaier van domeinen: burgerlijk recht (vermogensrecht en familierecht) en handelsrecht, administratief recht, aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht en sociaal recht.
De vennootschap adviseert, onderhandelt en volgt zaken op voor de hoven en rechtbanken, administratieve rechtbanken en voor tal van federale administratieve autoriteiten of deelstaatoverheden of plaatselijke besturen. De doelstelling hierbij is altijd conflicten voorkomen of oplossen aan de hand van de meest geschikte strategie (onderhandeld of juridisch afgedwongen), met het oog op het belang van onze cliënten.
De advocaten die deel uitmaken van onze vennootschap hebben elk hun eigen specialiteiten en werken onderling nauw samen.
Zij worden stevig administratief ondersteund door collega’s die aangeworven werden op basis van hun nauwgezetheid en beroepsbekwaamheid. Dit maakt dat onze raadsheren voortdurend beschikbaar en luisterbereid zijn. Zij houden hun cliënten op de hoogte van elke stap in de evolutie van hun dossier.