FR   l   NL   l   EN

Wettelijke vermeldingen

Onze advocaten zijn leden van de balie, de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel en de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Deontologische regels en informatie zijn beschikbaar op de websites van de OVB, de Balie van Brussel, de OBFG en de Barreau de Bruxelles.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

M13 hecht zeer veel belang aan het respecteren van de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim. Wij zien er dan ook op toe dat de privacy van de bezoekers van onze website wordt beschermd.
M13 vergaart bepaalde gegevens in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onze website raadplegen heeft op zich geen gegevensvergaring tot gevolg, met uitzondering van de informatie die u ons vrijwillig verschaft door het invullen van de contactformulieren, de sollicitatieformulieren of de formulieren voor gegevensuitwisseling. De op deze manier vergaarde gegevens worden uitsluitend verwerkt om u de gevraagde informatie te kunnen bezorgen, op uw verzoek contact met u op te nemen of met uw toestemming informatie met u uit te wisselen in het kader van een beveiligde en vertrouwelijke toegang.
Bovendien kunnen bepaalde gegevens automatisch worden geregistreerd door middel van cookies, dat wil zeggen bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard wanneer u een bezoek brengt aan onze website. De zo vergaarde informatie is anoniem en biedt ons niet de mogelijkheid om u te identificeren. U kunt deze bestandjes steeds verwijderen. U kunt bovendien de plaatsing van cookies weigeren door de parameters van uw browser aan te passen. In beide gevallen is het mogelijk dat u daardoor minder efficiënt door onze website kunt browsen.
U hebt het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en om eventuele correcties te laten aanbrengen. U kunt hiervoor een verzoek richten tot info@m13.be.

Disclaimer

De informatie die u op of via onze website ter beschikking wordt gesteld, is van algemene aard en uitsluitend bestemd voor gebruik van algemene aard. Deze website heeft niet tot doel om advies van juridische of andere aard te verstrekken. M13 wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die door informatie op deze website zou worden veroorzaakt. Als u juridisch advies wilt inwinnen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met een van onze advocaten. Hij of zij zal u individueel advies verstrekken, aangepast aan uw persoonlijke situatie.
M13 wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit het gebruik van de onderhavige website en meer bepaald schade die zou worden veroorzaakt door dienstonderbrekingen, virussen of gelijkaardige storende elementen. Wij wijzen ook elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de elektronische communicatie die via onze website verloopt.
M13 wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de websites van derden die eventueel via deze website toegankelijk zouden zijn.
Door deze website te gebruiken aanvaardt u dat de inhoud ervan uitsluitend aan het Belgisch recht is onderworpen. Alleen de Belgische rechtbanken, met uitsluiting van alle andere, zijn bevoegd voor geschillen die zouden rijzen door deze website of het gebruik ervan.

Verdachte e-mails en berichten

We vestigen uw aandacht op verdachte en slecht geschreven e-mails of berichten waarin frauduleus vermeld staat, dat M13 of een van onze vennoten een bedrijf, een organisatie of fysieke persoon bijstaat, met betrekking tot niet gespecifieerde rechtszaken of schadeclaims in uw land. Daarin wordt vaak gevraagd een bepaalde link te volgen of een e-mail te versturen (naar het e-mailadres vermeld in de e-mail).
Volg de link naar een website niet, en stuur geen bericht naar het e-mailadres!
Dit soort van bericht bevat namelijk verdachte links naar websites met als doel om belangrijke en geheime informatie na te gaan of te bemachtigen, of zij bevatten malware zoals virussen, computerwormen, spyware, enz.