FR   l   NL   l   EN

Familierecht

Verschillende advocaten van M13 zijn gespecialiseerd in het familierecht.
De belangrijkste onderwerpen die behandeld worden zijn:
  • het huwelijk (opvolging met de ambtenaren van de burgerlijke stand en de parketten, verzet tegen en ontbinding van het huwelijk, erkenning van huwelijken gesloten in het buitenland) ;
  • (echt)scheiding (van gehuwde of niet-gehuwde koppels) ;
  • huisvesting van de kinderen ;
  • alimentatie ;
  • afstamming en adoptie ;
  • kwesties van burgerlijke stand (procedures voor naamsverandering, rechtzettingen van akten van burgerlijke stand).
In familiebetwistingen proberen de advocaten uit onze praktijk altijd te zoeken naar een regeling in der minne vooraleer zaken naar de rechtbank gebracht worden. Ook bij procedures die al lopen, wordt eerst naar een minnelijke schikking gestreefd.