FR   l   NL   l   EN

Administratief recht

Sinds haar oprichting verzekert de advocatenvennootschap M13 de verdediging van talloze openbare diensten en particulieren in de uiteenlopende vakgebieden van het publiek en administratief recht.
De volgende rechtsgebieden komen regelmatig aan bod:
  • ambtenarenrecht,
  • onderwijsrecht,
  • de aansprakelijkheid van de overheid,
  • administratieve regelgeving, enz.
Ook meer specifieke domeinen van het administratief recht worden behandeld zoals:
  • telecommunicatiepolitiek,
  • reprografie,
  • cultuurpolitiek, enz.
Wij verdedigingen de belangen van onze cliënten niet alleen voor de gewone Belgische hoven en rechtbanken, maar ook voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Rekenhof.