FR   l   NL   l   EN

Aansprakelijkheidsrecht

Deze specialiteit behandelt zowel de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-uitvoeren van contractuele verbintenissen (contractuele aansprakelijkheid) als uit een algemene fout die schade aan een derde berokkent (aansprakelijkheid door onrechtmatige daad).
In een zodanig uitgebreid werkdomein behandelt M13 meer specifiek de volgende onderwerpen:
  • aansprakelijkheid van de overheid (aansprakelijkheid voor een individuele vernietigde bestuurshandeling, aansprakelijkheid van de gemeenten op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, subrogatoir beroep of directe vordering tegen de aanrichter van schade aan een openbare dienst, schade voortvloeiend uit een foutieve toewijzing van overheidsopdrachten,…),
  • medische ongevallen, met inbegrip van de procedures bij het Fonds voor Medische Ongevallen,
  • verkeer met inbegrip van vergoeding van lichamelijk letsel,
  • bouw meer bepaald de aansprakelijkheid van de aannemer, de bouwheer of de architect.